Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 APENDISE

Siisay si Miguel na Arkanghel?

Siisay si Miguel na Arkanghel?

DAI parateng nasasambitan sa Biblia an espiritung linalang na inaapod na Miguel. Minsan siring, kun sia nasasambitan, sia may ginigibo. Sa libro nin Daniel, si Miguel nakikilaban sa maraot na mga anghel; sa surat ni Judas, sia nakikidiskutiran ki Satanas; asin sa Kapahayagan, sia nakikiguerra sa Diablo asin sa mga demonyo kaini. Paagi sa pagsurog sa pamamahala ni Jehova asin pakikilaban sa mga kaiwal nin Dios, pinapatunayan ni Miguel na angay sa saiya an kahulogan kan saiyang ngaran​—“Siisay an Arog nin Dios?” Alagad siisay si Miguel?

Kun beses, may mga indibiduwal na bako sanang sa sarong ngaran midbid. Halimbawa, an patriarkang si Jacob midbid man bilang Israel, asin si apostol Pedro, bilang Simon. (Genesis 49:1, 2; Mateo 10:2) Kaagid kaiyan, ipinaparisa kan Biblia na an Miguel ibang ngaran ni Jesu-Cristo, bago asin pakatapos kan saiyang buhay digdi sa daga. Estudyaran niato an mga dahelan na sono sa Kasuratan para sa konklusyon na iyan.

Arkanghel. Si Miguel inaapod kan Tataramon nin Dios na “arkanghel.” (Judas 9) An terminong ini nangangahulogan nin “poon na anghel.” An terminong “arkanghel” minalataw sana sa Biblia sa singular, nungkang sa plural. Isinusuherir kaini na saro sana an siring na anghel. Dugang pa, si Jesus ikinonektar sa katongdan nin arkanghel. Mapadapit sa binuhay liwat na Kagurangnan na Jesu-Cristo, an 1 Tesalonica 4:16 nagsasabi: “An Kagurangnan mismo mahilig hale sa langit na may tingog na nagboboot, may tingog nin arkanghel.” Sa siring an tingog ni Jesus ilinaladawan bilang tingog  nin sarong arkanghel. Kun siring, isinusuherir kan tekstong ini na si Jesus mismo an arkanghel na si Miguel.

Poon nin Hukbo. Sinasabi kan Biblia na “si Miguel asin an saiyang mga anghel nakipaglaban sa dragon . . . asin [sa] mga anghel kaiyan.” (Kapahayagan 12:7) Sa siring, si Miguel an Poon nin sarong hukbo nin maimbod na mga anghel. Ilinaladawan man kan Kapahayagan si Jesus bilang an Poon nin sarong hukbo nin maimbod na mga anghel. (Kapahayagan 19:14-16) Asin espesipikong nasasambitan ni apostol Pablo an “Kagurangnan na Jesus” asin “an saiyang makapangyarihan na mga anghel.” (2 Tesalonica 1:7) Kaya an Biblia nagtataram manongod ki Miguel asin sa “saiyang mga anghel” sagkod ki Jesus asin sa “saiyang mga anghel.” (Mateo 13:41; 16:27; 24:31; 1 Pedro 3:22) Huling dai nanggad sinasabi sa Tataramon nin Dios na may duwang hukbo nin maimbod na mga anghel sa langit​—na an saro pinapamayohan ni Miguel asin an saro pa pinapamayohan ni Jesus—​lohiko sanang magkonklusyon na si Miguel daing iba kundi si Jesu-Cristo sa saiyang langitnon na katongdan. *

^ par. 1 An dagdag na impormasyon na nagpapaheling na an ngaran na Miguel minaaplikar sa Aki nin Dios makukua sa Tomo 2, pahina 394-5, kan Kaunawaan sa Kasulatan, na ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova.