Bumalik Ka ki Jehova

Hinahanap ni Jehova an mga nawawara niyang karnero. Inaagda ka niyang bumalik saiya.

Surat Hali sa Namamahalang Grupo

An surat na ini na hali sa Namamahalang Grupo sarong pakiulay sa mga lingkod nin Diyos na naparayo sa organisasyon niya.

KABTANG 1

‘Hahanapon Ko an Nawawara’

Ibinibilang daw ni Jehova na dai nang paglaom an sarong nawawarang karnero?

KABTANG 2

Kahaditan​—⁠‘Nagigipit sa Gabos na Paagi’

Kun disganado ka huling dai mo na nagigibo an dati mong nagigibo para ki Jehova, may sarong simpleng paagi na makakatabang saimo na mag-ako kan kusog na itinatao niya.

KABTANG 3

Kulog nin Buot​—⁠Kun ‘May Dahilan na Magreklamo’

Kun sa hiling mo may nagibo saimong sala an sarong kapagtubod, makakatabang saimo an tulong prinsipyo sa Bibliya na makaya iyan.

KABTANG 4

Pagkakonsiyensiya​—⁠“Linigan Mo Ako sa Sakong Kasalan”

Kaya paano mo mamamatian an kaginhawahan na resulta kan pagkaigwa nin malinig na konsiyensiya?

KABTANG 5

Bumalik Ka sa “Pastor Asin Paraataman kan Saindong Kalag”

Kun gusto ko nang bumalik ki Jehova, sain ako mapuon? Paano daw ako aakuon kan kongregasyon?

Kongklusyon

Nagigirumduman mo daw an maugmang mga aldaw kaiba kan mga lingkod ni Jehova?