Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | DANIEL 4-6

Padagos Ka Daw na Naglilingkod ki Jehova?

Padagos Ka Daw na Naglilingkod ki Jehova?

Kaiba sa espirituwal na rutina ni Daniel an pagpamibi. Dai niya tinugutan an ano man na bagay, dawa an pagbuot kan hadi, na makaulang sa saiyang rutina

6:10

Ano an kaiba sa marahay na rutina sa espirituwal?