Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | GENESIS 15-17

Sinalidahan ni Jehova an Pangaran ni Abram Asin Sarai—Taano?

Sinalidahan ni Jehova an Pangaran ni Abram Asin Sarai—Taano?

17:1, 3-5, 15, 16

Minansay ni Jehova si Abram na daing katuyawan. Kan idetalye niya ki Abram an panuga niya, tinawan niya si Abram asin Sarai nin mga pangaran na may propetikong kahulugan.

Arog mismo kan kahulugan kan pangaran ninda, si Abraham nagin ama nin dakul na nasyon asin si Sara nagin apuon nin mga hadi.

  • Abraham

    Ama nin Kadakul-dakul na Tawo

  • Sara

    Prinsesa

Dai ta mapipili an pangaran na itinao sa sato kan ipangaki kita. Pero arog ni Abraham asin Sara, nakadepende sa sato kun ano an magigin reputasyon ta. Haputon an sadiri:

  • ‘Paano ako magigin daing katuyawan sa paghiling ni Jehova?’

  • ‘Anong klaseng reputasyon an ginigibo ko sa atubangan ni Jehova?’