Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | NEHEMIAS 5-8

Si Nehemias Sarong Mahusayon na Paraataman

Si Nehemias Sarong Mahusayon na Paraataman

Tisri 455 B.C.E.

8:1-18

  1. Kan panahon na ini, posibleng marhay na si Nehemias an nagbuot sa banwaan na magtiripon para sa tunay na pagsamba

  2. Nagkaigwa nin dakulang kaugmahan

  3. Nagtiripon an mga payo nin pamilya para pag-ulayan kun paano ninda urog pang masusunod an Katugunan nin Diyos

  4. Nag-andam an banwaan para iselebrar an maugmang Kapiyestahan nin mga Payag-payag