Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Kun Paano Natabangan kan Satong Ginigibong Pag-ayuda an mga Kristiyano sa Caribbean

Kun Paano Natabangan kan Satong Ginigibong Pag-ayuda an mga Kristiyano sa Caribbean

Ngunyan, arog kan inot na siglo, igwa kita nin pribilehiyo na ipahiling an pagkamuot sa satong mga kapwa Kristiyano na inagihan nin mga kalamidad. (Ju 13:34, 35) Hilingon an video na Pagkamuot na Ipinapahiling sa Gibo—Pagtao nin Ayuda sa mga Isla para mahiling kun paano tinabangan kan mga Kristiyano an saindang mga tugang na nakaistar sa Caribbean, dangan simbagon an minasunod na mga hapot:

  • Paano naapektaran kan bagyong Irma saka bagyong Maria an satong mga tugang sa Caribbean?

  • Paano tinabangan ni Jehova an satong mga tugang sa Caribbean paagi sa satong mga kapwa Kristiyano?

  • Ano an nagin epekto sa mga biktima nin bagyo kan pagkamuot asin pagkabukas-palad na ipinahiling kan saindang mga tugang?

  • Gurano kadakul na mga tugang an nakikabtang sa pagtao nin ayuda sa Caribbean?

  • Paano kita gabos puwedeng makikabtang sa gibuhon na pag-ayuda?

  • Sa nahiling na video, ano an namamati mo na kabilang ka sa mamumuton na organisasyon na ini?