Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | 1 CORINTO 1-3

Ika Daw Sarong Tawong Pisikal o Tawong Espirituwal?

Ika Daw Sarong Tawong Pisikal o Tawong Espirituwal?

2:14-16

An lambang saro sa sato kaipuhan na pakusugon an satong espirituwalidad asin padagos na magtalubo bilang espirituwal na tawo. (Efe 4:23, 24) Tanganing umuswag, dapat na kumakan ka sa espirituwal, magbugtak nin espirituwal na mga pasuhan, asin patalubuon an bunga kan banal na espiritu.

Kumusta an saimong espirituwalidad ngunyan kumpara kan nakaaging taon, kan nakaaging sampulong taon, o kan ika mabawtismuhan?