Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | MATEO 20-21

“An Siisay Man na Gustong Magkaigwa nin Dakulang Awtoridad sa Tahaw Nindo Dapat na Magin Lingkod Nindo”

“An Siisay Man na Gustong Magkaigwa nin Dakulang Awtoridad sa Tahaw Nindo Dapat na Magin Lingkod Nindo”

20:28

Gustuhon kan mapalangkaw na mga eskriba asin Fariseo na tinatawan sinda nin atensiyon asin paggalang pag yaon sa saudan

Gusto kan mapalangkaw na mga eskriba asin Fariseo na pahangaon an iba asin magin prominente. (Mat 23:5-7) Bakong arog kaiyan si Jesus. “An Aki nin tawo nag-abot, bako tanganing paglingkudan, kundi tanganing maglingkod.” (Mat 20:28) Mas nakapokus daw kita sa mga aspekto nin paglilingkod na puwedeng magtao sato nin atensiyon asin pag-umaw kan iba? Maaarog niyato an kadakulaan ni Cristo paagi sa paglilingkod sa iba. An siring na paglilingkod sa parati ginigibo na dai nahihiling kan iba—pero nahihiling iyan ni Jehova. (Mat 6:1-4) An sarong mapakumbabang lingkod . . .

  • nagtatabang sa paglinig asin pagmentenar kan Kingdom Hall

  • may inisyatiba sa pagtabang sa mga may edad na asin sa iba

  • nagtatao nin pinansiyal na donasyon para suportaran an intereses kan Kahadian