Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | ESTER 6-10

Isinapeligro Niya an Buhay Para ki Jehova Asin sa mga Kahimanwa Niya

Isinapeligro Niya an Buhay Para ki Jehova Asin sa mga Kahimanwa Niya
PAGKADISPLEY

Si Ester bakong makasadiri asin makusog an buot na huminiro para ki Jehova asin sa mga kahimanwa niya

8:3-5, 9

  • Ligtas na sa kapahamakan si Ester saka Mardokeo. Pero ipinapalakop na sa bilog na imperyo an pagbuot ni Haman na gadanon an gabos na Judio

  • Isinapeligro giraray ni Ester an buhay niya kan uminatubang siya sa hadi dawa dai ipinapaapod. Tuminangis siya para sa mga kahimanwa niya asin nakiulay sa hadi na bawion an grabe karaot na pagbuot

  • Pag an ley pirmado na kan hadi, dai na iyan mababawi. Kaya inawtorisaran kan hadi si Ester saka Mardokeo na maggibo nin bagong ley

Tinawan ni Jehova an saiyang banwaan nin dakulang kapangganahan

8:10-14, 17

  • Ipinaluwas an ikaduwang proklamasyon na nagtutugot sa mga Judio na idepensa an sadiri

  • An mensahe marikas na ipinaabot kan mga parakabayo sa bilog na imperyo, dangan nag-andam an mga Judio sa pakikilaban

  • Dakul an nagin Judiong proselito huling nahiling ninda na nasa mga Judio an pag-uyon nin Diyos