Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | EXODO 1-3

“Ako Magigin Kun Ano an Gusto Kong Magin”

“Ako Magigin Kun Ano an Gusto Kong Magin”

3:13, 14, NWT

Ihinayag ni Jehova ki Moises an sarong makangangalas na aspekto kan saiyang personalidad. Si Jehova nagigin an ano man na kaipuhan sa lambang kamugtakan para mautob an saiyang kabutan, pero dai siya minalampas sa saiyang perpektong mga pamantayan. Arog nin sarong magurang na tawo, nagigibo ni Jehova an ano man na papel na kaipuhan para atamanon an saiyang mga aki.

Paano si Jehova nagin ano man na kinakaipuhan ko?