Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | LUCAS 2-3

Mga Hoben—Pinapakusog Daw Nindo an Saindong Relasyon ki Jehova?

Mga Hoben—Pinapakusog Daw Nindo an Saindong Relasyon ki Jehova?

Puon sa pagkaaki, si Jesus nagpahiling nin marahay na halimbawa sa paglilingkod ki Jehova asin sa pagtaong respeto sa saiyang mga magurang.

Mga hoben, paano nindo maaarog si Jesus sa minasunod na mga paagi?

  • 2:41, 42

    Pakikikabtang sa espirituwal na mga aktibidad

  • 2:46, 47

    Pagkaigwa nin urog na kaaraman dapit ki Jehova asin sa Bibliya

  • 2:51, 52

    Pagpahiling nin respeto sa saindong mga magurang