Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

An Kahadian—100 na Taon Na Asin Padagos Pa

An Kahadian—100 na Taon Na Asin Padagos Pa

Kaipuhan na aramon kan mga gustong magin siyudadano kan Kahadian nin Diyos an gabos na puwedeng maaraman ninda manungod sa Kahadian asin sa mga nagibo kaiyan. Taano? Huling dai lang kaini mapapakusog an pagtubod ninda na namamahala na an Kahadian nin Diyos kundi mapapahiro man an saindang puso na sabihon sa iba an maugmang bareta kan Kahadian nin Diyos. (Sal 45:1; 49:3) Mantang pighihiling mo an video na The Kingdom—100 Years and Counting, aramon an simbag sa minasunod na mga hapot:

  1. Taano ta masasabing sarong bendisyon an “Photo-Drama of Creation” sa mga nakahiling kaiyan?

  2. Paano ginamit an radyo para mapaabutan an mga tawo kan maugmang bareta?

  3. Ano pa an ibang mga pamamaaging ginamit para maihulit an maugmang bareta, asin ano an resulta?

  4. Sa paglihis nin mga taon, paano uminuswag an pagsasanay sa ministeryo?

  5. Anong praktikal na pagsasanay an itinao sa mga estudyante sa Gilead School?

  6. Ano an naitatabang kan mga kumbensiyon sa pagtutukdo sa banwaan ni Jehova?

  7. Taano ta kumbinsido ka na namamahala na an Kahadian nin Diyos?

  8. Paano ta maipapahiling na sinusuportaran ta an Kahadian nin Diyos?