Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Mga uripon na Israelita na nakabalik na sa saindang pamilya asin daga sa taon nin Jubileo

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

An Taon nin Jubileo Asin an Katalingkasan sa Maabot

An Taon nin Jubileo Asin an Katalingkasan sa Maabot

An taon nin Jubileo nakatabang para dai magdanay sa pagkakautang asin pagigin pobre an mga Israelita (Le 25:10; it-1-TG 1356; hilingon an ritrato sa cover)

An pagbakal nin daga kaidto, sa katunayan, pag-arkila sana na nakabasar sa halaga kan mga aanihon sa dagang iyan (Le 25:15; it-2-TG 273 ¶1)

Binebendisyunan ni Jehova an saiyang banwaan pag sinusunod ninda an katugunan kan taon nin Jubileo (Le 25:18-22; it-1-TG 1276)

Sa maabot na panahon, makakamtan kan maimbod na mga tawo an gabos na pakinabang kan simbolikong Jubileo pag lubos na sindang patalingkason sa kasalan asin kagadanan.—Ro 8:21.

Ano an dapat gibuhon kan lambang saro sa sato tanganing makamtan an katalingkasan na ipinanuga ni Jehova?