Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | LEVITICO 10-11

Mas Urog an Pagkamuot ki Jehova Kisa sa Pagkamuot sa Pamilya

Mas Urog an Pagkamuot ki Jehova Kisa sa Pagkamuot sa Pamilya

10:1, 2, 4-7

An satong kaimbudan ki Jehova puwedeng mabalo na marhay pag an satong mahal sa buhay natiwalag. An instruksiyon ni Jehova ki Aaron nagtatao nin malinaw na mensahe na dapat punduhon nin saro an pakikiiba-iba sa sarong natiwalag na kapamilya. Dapat na mas urog an satong pagkamuot ki Jehova kisa sa pagkamuot ta sa bakong maimbod na kapamilya.

Anong mga bendisyon an nakakamtan kan mga nagsusunod sa mga instruksiyon ni Jehova dapit sa mga natiwalag?—1Co 5:11; 2Ju 10, 11