Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Si Pablo asin Bernabe sa atubangan ni Sergio Paulo

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | GIBO 12-14

Si Bernabe Asin Pablo Naggibo nin mga Disipulo sa Hararayong Lugar

Si Bernabe Asin Pablo Naggibo nin mga Disipulo sa Hararayong Lugar

13:12, 48; 14:1, 21, 22

Sa ibong nin grabeng pagkontra, nagmaigot na marhay si Bernabe asin Pablo na tabangan an mga mahuyo na akuon an Kristiyanismo

  • Naghulit sinda sa mga tawo na manlain-lain an pinaghalian

  • Pinakusog ninda an bagong mga disipulo “na magdanay sa pagtubod”