Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Sampol na Pakikipag-ulay

Sampol na Pakikipag-ulay

●○○ INOT NA PAKIKIPAG-ULAY

Hapot: Ano an katuyuhan nin Diyos para sa mga tawo?

Teksto: Ge 1:28

Sa Masunod: Paano kita makakasigurado na uutubon nin Diyos an katuyuhan niya para sa mga tawo?

○●○ INOT NA PAGDALAW LIWAT

Hapot: Paano kita makakasigurado na uutubon nin Diyos an katuyuhan niya para sa mga tawo?

Teksto: Isa 55:11

Sa Masunod: Ano an magigin buhay ta pag inutob na nin Diyos an katuyuhan niya?

○○● IKADUWANG PAGDALAW LIWAT

Hapot: Ano an magigin buhay ta pag inutob na nin Diyos an katuyuhan niya?

Teksto: Sal 37:10, 11

Sa Masunod: Ano an dapat tang gibuhon para makinabang kita sa mga panuga nin Diyos?

KAMPANYA PARA SA PAG-IMBITAR SA MEMORYAL (Marso 14–Abril 7):

“Gusto mi kamong imbitaran sa sarong espesyal na okasyon na aatenderan nin minilyon na mga tawo—an anibersaryo kan kagadanan ni Jesus.” Tawan nin imbitasyon an kaulay. “Nasa imbitasyon an oras asin an lugar kun sain gigibuhon an okasyon sa lugar ta. Iniimbitaran mi man kamo sa sarong espesyal na pahayag na gigibuhon mga sarong semana bago kaini.”

Sa Masunod Kun Nagpahiling nin Interes: Taano ta nagadan si Jesus?