Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

“Haralion Nindo an mga Diyos kan Ibang mga Nasyon”

“Haralion Nindo an mga Diyos kan Ibang mga Nasyon”

Aram ni Jacob na si Jehova maninigo sa eksklusibong debosyon, dawa ngani mayo pa Siyang itinaong katugunan laban sa idolatriya. (Ex 20:3-5) Kaya pagkatapos na sabihan siya ni Jehova na magbalik sa Bethel, ininstruksiyunan ni Jacob an gabos na kaibanan niya na haralion an saindang mga idolo. Itinalbong ni Jacob an mga idolo, kaiba na an mga hikaw, na posibleng isinusulot bilang mga anting-anting. (Ge 35:1-4) Siguradong naugma si Jehova sa ginibo ni Jacob.

Sa ngunyan, paano ta maitatao ki Jehova an eksklusibong debosyon? Dapat na likayan ta an ano man na bagay na konektado sa idolatriya o espiritismo. Kaiba digdi an paghali kan ano man na bagay na konektado sa okulto asin maingat na pagsiyasat kan satong mga libangan. Halimbawa, haputon an sadiri: ‘Nauugma daw ako sa mga libro o pelikula na nagtatampok nin mga bampira, zombie, o misteryosong mga kapangyarihan? “Pinapaluwas daw kan sakong piglilibangan na nakaka-enjoy an mahika, mga orasyon, o pangkukulam asin dai man iyan nakakaraot?”’ Dapat na lumikay kita sa ano man na bagay na ikinakaungis ni Jehova.—Sal 97:10.

HILINGON AN VIDEO DRAMATIZATION NA “LABANAN NINDO AN DIYABLO,” DANGAN SIMBAGON AN MINASUNOD NA MGA HAPOT:

  • Anong problema an naeksperyensiyahan kan sarong tinutukduan sa Bibliya na si Palesa?

  • Taano ta madunong na magpatabang sa mga elder an saro kun nakakaeksperyensiya siya nin mga bagay na imbuwelto an espiritismo?

  • Labanan nindo an Diyablo, asin rumani kamo sa Diyos.—San 4:7, 8

    Kun gusto tang mag-ako kan proteksiyon ni Jehova, anong mga bagay an dapat nanggad niyatong halion?

  • Anong desididong aksiyon an ginibo tulos ni Palesa?

  • Sa saindong lugar, ano an pirang mga paagi para malikayan an impluwensiya kan demonyo?