Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | GENESIS 32-33

Nakikipaggumulan Ka Daw Para sa Bendisyon?

Nakikipaggumulan Ka Daw Para sa Bendisyon?

32:24-28

Para mag-ako kan bendisyon ni Jehova, dapat kitang maghinguwang marhay na inuton sa satong buhay an intereses kan Kahadian. (1Co 9:26, 27) Ipinahiling kan may edad nang si Jacob an siring na kaigutan na maninigo sana niyatong arugon sa pagsagibo kan satong Kristiyanong mga responsabilidad. Ipinapahiling niyato na naghihinguwa kitang marhay na makamtan an bendisyon ni Jehova paagi sa . . .

  • Pag-andam na marhay para sa mga pagtiripon sa kongregasyon

  • Regular na pakikikabtang sa ministeryo

  • Paggibo kan pinakamakakaya ta para tabangan an iba sa kongregasyon

Gurano man kadipisil kan saimong kamugtakan, pirming mamibi para sa tabang ni Jehova asin maghinguwang makamtan an saiyang bendisyon paagi sa saimong maigot na paghihinguwa na paglingkudan siya.

HAPUTON AN SADIRI, ‘Sa anong mga aspekto kan sakong buhay ako mas maghihinguwa pa para makamtan an bendisyon ni Jehova?’