Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be faman waka nda be suman Ɲanmiɛn-ɔn?

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be faman waka nda be suman Ɲanmiɛn-ɔn?

 Sran kpanngban be bu i kɛ waka nda’n ti Klisifuɛ’m be kwlaa be Ɲanmiɛn sulɛ’n i nzɔliɛ like. Zoova i Lalofuɛ’m be ti Klisifuɛ wie, sanngɛ kɛ bé sú Ɲanmiɛn’n be faman waka nda. ?Ngue ti-ɔ?

 Like nga ti yɛ e yoman sɔ’n i kun yɛle kɛ Biblu’n waan b’a kunman Zezi waka nda kun su. Waka mlomlo kun su yɛ be kunnin i-ɔ. Asa’n, Biblu’n wla Klisifuɛ’m be su nun kpa kɛ be “kpalo amuin sɔlɛ’n.” I sɔ’n kle kɛ kɛ é sú Ɲanmiɛn’n ɔ fataman kɛ e fa waka nda.—1 Korɛntifuɛ Mun 10:14; 1 Zan 5:21.

 Nian ndɛ yɛ mɔ Zezi kannin’n. Ɔ seli kɛ: “Sɛ amun klo amun wiengu’n, yɛ sran’m be kwlaa bé sí kɛ amun ti min sɔnnzɔnfuɛ-ɔ.” (Zan 13:34, 35) Zezi kleli weiin kɛ klolɛ mɔ be tu be klun klo sran’n yɛ bé fá síe Klisifuɛ kpa’m be nzɔliɛ-ɔ, nán waka nda’n niɔn.