Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Zoova i Lalofuɛ’m be lafi Zezi su?

?Zoova i Lalofuɛ’m be lafi Zezi su?

 Ɛɛn. E lafi Zezi su. I bɔbɔ seli kɛ: “Min yɛ n ti atin’n nin nanwlɛ’n nin nguan’n niɔn. Sran nga w’a sinman min nun’n, ɔ kwlá kɔman Siɛ’n i wun lɔ.” (Zan 14:6) E lafi su kɛ Zezi jasoli ɲanmiɛn su lɔ bali asiɛ’n su wa. Yɛ ɔ fɛli i nguan mɔ fɔ nunman nun’n fa kpɔli e ti. (Matie 20:28) I wie’n nin i cɛnlɛ’n be ti’n, sran kwlaa ng’ɔ lafi i su’n kwla ɲan nguan m’ɔ leman awieliɛ’n. (Zan 3:16) Asa kusu’n, e lafi su kɛ dɔ nga su’n Zezi ti Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n i su Famiɛn naan ɔ ka kan’n Famiɛn diwlɛ sɔ’n yó maan fɔundi trán asiɛ wunmuan’n su. (Sa Nglo Yilɛ 11:15) Sanngɛ, Zezi bɔbɔ seli kɛ: “Siɛ’n ti dan tra min.” E lafi i sɔ’n su wie. (Zan 14:28) Ɔ maan e suman Zezi, afin e lafiman su kɛ i yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn mɔ like fi nunmɛn i sin’n niɔn.