Kɔ i nun ndɛ'n su trele

?Zoova i Lalofuɛ’m be bu i kɛ be ngunmin yɛ bé fíte nun-ɔn?

?Zoova i Lalofuɛ’m be bu i kɛ be ngunmin yɛ bé fíte nun-ɔn?

 Cɛcɛ. Sran miliɔn mɔ laa be trannin nguan nun’n mɔ be timan Zoova i Lalofuɛ’n, bé kwlá fíte nun. Biblu’n se kɛ mɛn uflɛ nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mán e’n nun’n, “be nga be yoli sa kpa-o, be nga b’a yoman sa kpa-o, bé cɛ́n.” (Sa Nga Be Yoli’n 24:15) Asa kusu’n, dɔ nga su’n, sran sunman be kwla su Ɲanmiɛn kɛ ɔ nin i fata’n sa, i liɛ’n bé fíte nun wie. I kwlaa yoli-o, e leman atin e seman kɛ sran nga ɔ́ fíte nun annzɛ ɔ su fiteman nun. Zezi ngunmin cɛ yɛ ɔ kwla yo i sɔ liɛ’n niɔn.—Zan 5:22, 27.