I su junman dilɛ'n i siesielɛ

Kle aniɛn'n

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

2016 Nvle kun aɲia’n i bo video’m be jɔ bolɛ

2016 Nvle kun aɲia’n i bo video’m be jɔ bolɛ

Nian video nɲɔn mɔ bé bó be afuɛ 2016 nun Zoova i Lalofuɛ’m be nvle kun aɲia’n i bo lɔ’n be jɔ bolɛ’n. É wlá ɔ fanngan kɛ a tran aɲia sɔ’n i bo. Be su deman wɔ i ti sika, kusu be yiman cɛlɛ lɔ.