Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

NÁN Ɔ SA SIN BUBU WƆ!

Afuɛ 2017 Zoova i Lalofuɛ’m be nvle kun aɲia

É yía wɔ Zoova i Lalofuɛ’m be nvle kun aɲia m’ɔ di cɛn nsan’n i bo.

NINNGE NGA BÉ WÁ YÓ BE LƆ’N

  • Ijɔlɛ nin kosan usalɛ: Bé kán wafa nga, andɛ bɔbɔ’n, Ɲanmiɛn maan sran wafa kwlaa be kwla “tra be awlɛn’n” i ndɛ.​—Rɔmfuɛ Mun 15:5.

  • Video: É wá wún kɛ Biblu’n ɔ nin ninnge nga Ɲanmiɛn yili be’n, be kle e wafa ng’ɔ fata kɛ e tra e awlɛn’n.

  • Flimun: Zezi seli kɛ: “An bu Lɔt yi’n i liɛ’n i akunndan nian.” Nnɔsua kwlaa’n, é nían awlobo kun m’ɔ wunnin kɛ Zezi i ndɛ’n sɔ’n ti nanwlɛ’n i su flimun.​—Lik 17:32.

  • Nzra nun ijɔlɛ: Mɔnnɛn cɛn nglɛmun’n bé fá Biblu’n bé yíyí ndɛ yɛ nun: “Lafi su titi kɛ ɔ liɛ yó ye!”

?WAN YƐ Ɔ KWLA TRƐN I BO-Ɔ?

Sran kwlakwla. Be tuaman sika naan b’a trɛn i bo kpɛkun be yiman cɛlɛ.

Nian Aɲia’n i siesielɛ’n kpɛkun nian e aɲia dandan’m be su video kun.

Kunndɛ aɲia yowlɛ ng'ɔ o ɔ tranwlɛ'n wun lɛ'n