Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Zoova i Lalofuɛ’m be aɲia dandan mun

Afuɛ kwlaa nun’n, Zoova i Lalofuɛ’m be fa cɛn nsan be yo aɲia dandan lika wie’m be nun. Kunndɛ aɲia sɔ’m be su like.

 

Kunndɛ aɲia yowlɛ ng'ɔ o ɔ tranwlɛ'n wun lɛ'n

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

?WAN MUN YƐ BE YO ZOOVA I KLUN SA’N ANDƐ Ɔ?

?Ngue ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be yo aɲia dandan wie mun ɔn?

Afuɛ kwlaa nun e yo aɲia dandan nsan. ?Mmlusuɛ benin yɛ a kwla ɲɛn i aɲia sɔ’m be bo tranlɛ’n nun ɔn?