I su junman dilɛ'n i siesielɛ

Kle aniɛn'n

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn?

?Ngue ti yɛ Biblu’n nun like suanlɛ’n ti cinnjin ɔn?

Nian wafa nga Biblu’n kwla uka wɔ naan w’a wun kosan cinnjin nga klɔ sran’m be fa usa be wun’n be su tɛlɛ’n.

 

I wie ekun

Amun kunndɛ Biblu’n nun like suanlɛ

Amun suan Biblu’n nun like blɛ ɔ nin lika nga amun klo’n nun.