I su junman dilɛ'n i siesielɛ

Kle aniɛn'n

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ ɔ?

?Ngue yɛ be yo i Ɲanmiɛn Sielɛ Sua’n nun lɔ ɔ?

Ɔ bɔbɔ ko nian lɔ naan w’a wun i.

 

SUAN LIKE UFLƐ EKUN

Sa nga ti yɛ Zoova i Lalofuɛ’m be kplan Ɲanmiɛn Sielɛ Sua mun’n yɛ wafa nga be kplan be’n

?Ngue ti yɛ be flɛ e Ɲanmiɛn sulɛ lika’m be kɛ Ɲanmiɛn Sielɛ Sua ɔ? Nian wafa nga sua kanngan sɔ’m be uka asɔnun mun’n.

?Ngue ti yɛ Ɲanmiɛn le anuannzɛ kun asiɛ’n su wa ɔ?

Like nga ti yɛ Klistfuɛ kpa’m be le anuannzɛ’n ɔ nin wafa nga be siesieli be anuannzɛ’n, Biblu’n yiyi nun.