Kɔ i nun ndɛ'n su trele

VIDEO MƆ BE YO I KƐ DESƐN YILƐ SA’N

?Klolɛ’n i kpafuɛ’n niɔn?

?Klolɛ’n i kpafuɛ’n niɔn?

Nian ngbaciɛ ng’ɔ o be konvi m’ɔ o sran su’n nin klolɛ’n i kpafuɛ’n be afiɛn’n.