Kɔ i nun ndɛ'n su trele

KOSAN NGA GBANFLƐN NIN TALUA’M BE USA BE’N

?Ɔ fata kɛ be yo min batɛmun?—Bue 2: Like nga n kwla yo naan b’a yo min batɛmun’n

?Ɔ fata kɛ be yo min batɛmun?—Bue 2: Like nga n kwla yo naan b’a yo min batɛmun’n

 Sɛ a nanti Biblu’n nun mmla’m be su naan a nin Ɲanmiɛn be afiɛn mantan kpa naan a bu batɛmun yolɛ’n i akunndan’n, i sɔ’n ti su. ?Sanngɛ ngue yɛ ɔ kwla uka ɔ naan w’a wun i wlɛ kɛ be kwla yo wɔ batɛmun-ɔn? a

Ndɛ nga nun’n é wá tɛ́ kosan nga’m be su:

 ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ n si i-ɔ?

 Sɛ a su siesie ɔ wun naan be wɔ batɛmun’n, ɔ nunman nun kɛ a suan Biblu’n nun ndɛ wie mun lele naan be ka ɔ klun kɛ suklu ba wie m’ɔ su ko pase ɛzamɛn wie sa. Sanngɛ ɔ fata kɛ a ‘fa ngwlɛlɛ nga a si i’n’ bu Biblu’n nun ndɛ’n i su akunndan naan a wun i wlɛ kɛ ɔ ti nanwlɛ. (Rɔmunfuɛ Mun 12:1) I wie yɛle kɛ:

 ?Ngue yɛ ɔ fata kɛ n yo-ɔ?

 Ɔ nunman nun kɛ fɔ tu ɔ nun ka naan b’a yo ɔ batɛmun. Sanngɛ ɔ fata kɛ a kle sakpa kɛ w’a ‘yaci sa tɛ’n i yolɛ, naan a yo sa kpa.’ (Jue Mun 34:14) I wie yɛle kɛ:

 LIKE KUN MƆ A KWLA YO’N: Kwlaa naan b’a yo ɔ batɛmun’n kanngan fluwa Les jeunes s’interrogent-Réponses pratiques, volume 2 i like suanlɛ 37 nun. Fa ɔ ɲin sie i kuku ng’ɔ o i bue 308 nin 309 su’n i su kpa.

a Kanngan “?Ɔ fata kɛ be yo min batɛmun?—Bue 1” nun. Ɔ kan batɛmun nin like nga ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ a fa ɔ wun man Ɲanmiɛn srɛlɛ nun naan be yo ɔ batɛmun’n be ndɛ.