Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Junman nin Sika

Junman

Mɛn’n w’a yo kekle: Yo ɔ sika’n i cɛcɛ

Sɛ lika’n ti kekle ɔ su’n naan a yo ɔ sika’n i cɛcɛ’n, á ɲán su ye.

Sika

Like nga é yó naan e klun w’a jɔ’n—Maan e ɲin yi like yɛ e yo sran ye

Sran kpanngban be bu i kɛ sɛ be ɲan be wun’n be klun jɔ́. ?Sanngɛ, aɲanbeun ninnge’m be ti yɛ sran kun i klun kwla jɔ-ɔ? ?Ngue yɛ e sie i nzɔliɛ titi-ɔ?

?Suklu dan dilɛ’n annzɛ sika kaka ɲanlɛ’n kwla yo maan e liɛ yo ye?

Sran kaka be wunnin i wlɛ kɛ suklu dan dilɛ’n nin sika kaka ɲanlɛ’n be ngunmin be kwlá yoman naan be liɛ w’a yo ye.

Yalɛ'n i ɲrun kekle jranlɛ

?Yalɛ dilɛ’n kwla wie mɛn’n nun le?

?Wan yɛ ɔ kwla yo naan sran’m b’a diman yalɛ kun ɔn?