Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Nzuɛn nin aeliɛ mun

Siklɛti nin drɔgi ɔ nin nzan

?Siklɛti nɔnlɛ’n ti sa tɛ yolɛ?

Biblu’n kanman siklɛti nɔnlɛ’n i ndɛ trele. ?Ɔ maan, é yó sɛ naan y’a tɛ kosan sɔ’n su?

Min mɛn dilɛ wafa’n flannin min

Laa Dimitri Kɔrsunɔvu ti nzanbɔɛfuɛ, sanngɛ ɔ wa kanngannin Biblu’n nun cɛn kwlakwla. Siɛn’n i klun jɔ. ?Ngue ti yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ káci i nzuɛn’n niɔn?

Electronic Media

?A nin ajulisu mannzin mun, wan yɛ ɔ sie i wiengu-ɔ?

Ajulisu mannzin’m b’a yi mɛn’n i piɛ. Sanngɛ ɔ fataman kɛ be sie-ɔ. ?Á yó sɛ naan w’a wun i wlɛ sɛ ɔ ajulisu mannzin ti ɔ cinnjin tra like kwlaa-o? ?Sɛ i sɔ’n sa wo ɔ su’n, ajalɛ benin yɛ a kwla fa-ɔ?