Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Nzuɛn nin aeliɛ mun

Siklɛti nin drɔgi ɔ nin nzan

?Siklɛti nɔnlɛ’n ti sa tɛ yolɛ?

Biblu’n kanman siklɛti nɔnlɛ’n i ndɛ trele. ?Ɔ maan, é yó sɛ naan y’a tɛ kosan sɔ’n su?

Min mɛn dilɛ wafa’n flannin min

Laa Dimitri Kɔrsunɔvu ti nzanbɔɛfuɛ, sanngɛ ɔ wa kanngannin Biblu’n nun cɛn kwlakwla. Siɛn’n i klun jɔ. ?Ngue ti yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ káci i nzuɛn’n niɔn?