Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Biblu’n maan sran’m be kaci

Mɛn dilɛ'n i kpafuɛ'n

N kunndɛman kɛ ń wú

Cɛn kun’n, Ivɔnun Kuɛri usɛli i wun kɛ: “?Ngue ti yɛ n wo mɛn’n nun-ɔn?” Kɛ ɔ wunnin i su tɛlɛ’n, ɔ kacili i nzuɛn’n.

E nin min si e afiɛn wa sɛli

?Ngue ti yɛ Rene kacili nzan nin drɔgi nɔnfuɛ-ɔn? ?Ngue ti yɛ ɔ kwla yacili sa tɛ sɔ’m be yolɛ-ɔ? Kɛnngɛn i su ndɛ’n nun nian.

Min waan ń yó naan sran lufle bulɛ’n wie

Rafika nin sran wie mɔ be waan bé yó naan sran lufle bulɛ’n wie’n, be sannin nun. Sanngɛ, ɔ wunnin i Biblu’n nun kɛ Ɲanmiɛn wá yó maan sran’m bé trán fɔuun.

Laa’n, n lafiman su kɛ Ɲanmiɛn o lɛ

Gbanflɛn

kun buli i kɛ Ɲanmiɛn nunman lɛ. Kominninsi ndɛ’n yɛ ɔ yoli min cinnjin-ɔn. Sanngɛ siɛn’n, ɔ klo Ɲanmiɛn ndɛ’n. ?Ngue ti-ɔ?

Drɔgi nin nzan

Min mɛn dilɛ wafa’n flannin min

Laa Dimitri Kɔrsunɔvu ti nzanbɔɛfuɛ, sanngɛ ɔ wa kanngannin Biblu’n nun cɛn kwlakwla. Siɛn’n i klun jɔ. ?Ngue ti yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ káci i nzuɛn’n niɔn?

Sa tɛtɛ nin nzaje sa mun

“N fali wie’n i atin’n”

?Ngue yɛ ɔ ukali sa tɛ yofuɛ kun Salvadɔɔ lɔ naan w’a kaci i nzuɛn’n nin-ɔn?

“Laa n fa ya tɛtɛ”

Bian kun mɔ laa ɔ ti ɲin keklefuɛ’n, ɔ wun i wlɛ kpa kɛ ndɛ ng’ɔ o Biblu’n nun’n ti’n, sran kun kwla kaci. Siɛn’n, ɔ nin Ɲanmiɛn be afiɛn mantan.

Be wun kpinngbinlɛ, miziki yɛ be ɲin su yiyilɛ

Kɛ be wun min’n, ɔ yo kɛ min sa mianman like fi wun sa

I nun mɔ Stefɛnin ti gbanflɛn’n, ɔ bo miziki, i dunman fuli. Kɛ be wun i’n ɔ yo kɛ i sa mianman like fi wun. Sanngɛ i klun jɔman. ?Ngue yɛ ɔ ukɛli i-ɔ?

Sasu kpafuɛ nga n ɲɛnnin i’n

?Ngue yɛ ɔ suli tenisi tofuɛ dan kpa kun bo naan w’a kaci Biblu’n nun like klefuɛ kun-ɔn?

N kloli bezibolu tolɛ’n n trali like kwlaa

Samiɛli Amiltɔnun kloli bezibolu tolɛ dan, sanngɛ kɛ ɔ suannin Biblu’n nun like’n, ɔ kacili i nzuɛn’n.