Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Nguan nin Wie’n

Nguan'n

?É yó sɛ naan y’a kwla tran nguan nun tititi?

Biblu’n se kɛ be nga be yo Ɲanmiɛn klun sa’n, bé ká lɛ tititi. Nian like nsan mɔ Ɲanmiɛn kunndɛ kɛ e yo’n.

Wie'n

?Sran i fuɛn yralɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Sɛ sran kun wuli naan be yrɛ i fuɛn’n, i sɔ’n ti tɛ?

?Nguan’n i sin kpɛlɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Sɛ e si kɛ sran kun i liɛ w’a wie naan ɔ su wa wu’n, ɔ fata kɛ san fii be yo i ayre naan w’a wuman?