Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ɲrɛnnɛn wunlɛ

Ɲrɛnnɛn'n i ɲrun kekle jranlɛ

?Sɛ tukpacɛ kekle wie kle wɔ yalɛ’n, Biblu’n kwla uka wɔ?

Ɛɛn! Ninnge nsan mɔ be kwla uka ɔ naan w’a kwla jran tukpacɛ’n i ɲrun kekle’n.

?Nguan’n i sin kpɛlɛ’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Sɛ e si kɛ sran kun i liɛ w’a wie naan ɔ su wa wu’n, ɔ fata kɛ san fii be yo i ayre naan w’a wuman?