Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

God

?Wan yɛle Ɲanmiɛn?

?Wan annzɛ ngue yɛ be flɛ i ‘Alfa nin Omega’n’ niɔn?

?Ngue ti yɛ manmanlɛ dunman sɔ’n nin i fata-ɔ?

?Mari ti Ɲanmiɛn i nin?

Ɲanmiɛn Ndɛ’n nin Klisifuɛ’m be su ndɛ’n ti’n, e kwla wun kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n.

Ɲanmiɛn wawɛ'n

?Aniɛn wafawafa’m be kanlɛ Ɲanmiɛn sulɛ nun’n i su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Aniɛn wafawafa kanlɛ Ɲanmiɛn sulɛ nun’n yɛ be fa sie Klisifuɛ kpa’m be nzɔliɛ-ɔ?