Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ɲanmiɛn

?Wan yɛle Ɲanmiɛn?

?Mari ti Ɲanmiɛn i nin?

Ɲanmiɛn Ndɛ’n nin Klisifuɛ’m be su ndɛ’n ti’n, e kwla wun kosan sɔ’n i su tɛlɛ’n.

Ɲanmiɛn i dunman'n

?Wan annzɛ ngue yɛ be flɛ i ‘Alfa nin Omega’n’ niɔn?

?Ngue ti yɛ manmanlɛ dunman sɔ’n nin i fata-ɔ?