Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Ɲanmiɛn srɛlɛ

?Ngue ti yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn-ɔn?

?Ɲanmiɛn tie e srɛlɛ’n?

Biblu’n kle kɛ kɛ e srɛ Ɲanmiɛn kɛ ng’ɔ nin i fata sa’n, ɔ sie i su e nuan bo.

Wafa nga e kwla srɛ Ɲanmiɛn'n

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan w’a ti-ɔ?

E kwla srɛ Ɲanmiɛn lika kwlaa nin blɛ kwlaa nun. Kɛ é srɛ́ Zoova’n e kwla man e nɛn’n su annzɛ e kan ndɛ’n e klun lɔ. Zezi kleli e ndɛ nga e kwla kan’n.

Maan e srɛ Ɲanmiɛn titi naan i klun jɔ e wun

?Wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ e srɛ Ɲanmiɛn naan w’a ti naan w’a yra e su-ɔ?

?Zezi yɛ ɔ fata kɛ e srɛ i ɔ?

Jesus himself answers the question.

?Ɔ fata kɛ e srɛ be nga be flɛ be sɛsɛfuɛ mun?

Kanngan nun naan si sran nga Biblu’n waan e srɛ i’n.