An bu Lɔtu yi’n i liɛ’n i akunndan

I afuɛ kɔe 2.000 yɛ, Zezi seli kɛ e bu Lɔtu yi’n i liɛ’n i akunndan. Ndɛ’n sɔ’n ti cinnjin kpa. Amun nian wafa nga Abɛli nin Lea be uka be mma mun naan b’a yoman ninnge wie mɔ Zezi seli kɛ nán e yo be’n.

An bu Lɔtu yi’n i liɛ’n i akunndan​—Akpasua 1

?Wafa sɛ yɛ andɛ’n Klistfuɛ kun kwla kunndɛ kɛ ɔ́ yó Ɲanmiɛn i sran naan i kunngba’n ɔ́ yó sika’n i klofuɛ-ɔ?

An bu Lɔtu yi’n i liɛ’n i akunndan​—Akpasua 2

?Ngue yɛ ɔ kwla yo naan y’a suman Ɲanmiɛn kpa kun-ɔn?

An bu Lɔtu yi’n i liɛ’n i akunndan—Akpasua 3

Zezi kannin be ndɛ naan ɔ́ fá mán e afɔtuɛ. I bo w’a gua’a kpa w’a manman Lɔtu i yi’n. Ɔ fataman kɛ sa kunngba’n, ɔ ju e su wie.