Nian sa cinnjin wie mɔ Neemi fluwa’n kan be ndɛ’n. kɛ Zuifu’m be fin Babilɔni bali’n wafa nga be kplannin Zerizalɛmun klɔ’n i uflɛ ekun’n, fluwa sɔ’n kɛn i ndɛ.