Nian Biblu’n nun fluwa nga be flɛ i Matie i su ndɛ cinnjin wie mun. Ɔ ti fluwa nga be kan ninnge nga Zezi yoli’n i su ndɛ’n be nun klikli’n.