Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun fluwa’m be su fitilɛ video mun

Matie fluwa’n i su fitilɛ

Matie fluwa’n i su fitilɛ

Nian Biblu’n nun fluwa nga be flɛ i Matie i su ndɛ cinnjin wie mun. Ɔ ti fluwa nga be kan ninnge nga Zezi yoli’n i su ndɛ’n be nun klikli’n.