Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

Mark fluwa’n i su fitilɛ

Mark fluwa’n i su fitilɛ

Zezi i junman ng’ɔ dili i asiɛ’n su wa’n i su ndɛ trele mɔ Mark klɛli’n i su fitilɛ.