Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Biblu’n nun fluwa’m be su fitilɛ video mun

Akunndanfuɛ’n fluwa’n i su fitilɛ

Akunndanfuɛ’n fluwa’n i su fitilɛ

Fluwa Akunndanfuɛ’n m’ɔ uka e naan e mɛn dilɛ’n w’a yo fɛ sakpa’n, i su fitilɛ kan.