Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Ɲanmiɛn yɛ ɔ fa ɲrɛnnɛn yi i sran’m be su-ɔ?

?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Ndɛ benin yɛ Biblu’n kan-ɔn?

?Ɲanmiɛn fa ɲrɛnnɛn yi i sran’m be su?

?Á tɛ́ su sɛ?

  • Ɛɛn

  • Cɛcɛ

  • Ɔ kwla yo sɔ

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

“Klunwi yolɛ’n nin ndɛ kwlɛ bulɛ’n, be ti-man Nyanmiɛn i nzuɛn mlɔnmlɔn.” (Zɔb 34:10) Afɛ ng’ɔ o sran’m be su mɛn wunmuan’n nun’n, nán Ɲanmiɛn yɛ ɔ fa yi i be su-ɔ.

?Ngue ekun yɛ Biblu’n kle e-ɔ?

  • Mmusu’m be si Satan m’ɔ “sie mɛn nga’n,” yɛ ɔ fa ɲrɛnnɛn sunman yi i sran’m be su-ɔ.Zan 14:30.

  • Sanngɛ wie liɛ’n, ajalɛ nga sran’m be fa’n, i ti yɛ be wun ɲrɛnnɛn-ɔn.Zak 1:14, 15.

?Sran’m bé wún ɲrɛnnɛn sa trilili?

Sran wie’m be bu i kɛ sɛ sran’m be bo yo kun’n, be kwla yo naan ɲrɛnnɛn’n wie. Sran wie’m be liɛ’n, be bumɛn i kɛ sran’m be su afɛ’n wíe cɛn kun. ?Yɛ wɔ li, a bu i sɛ?

Ndɛ nga Biblu’n kan’n

Ɲanmiɛn yí e su afɛ’n. “Wie’n su tran-man lɛ kun. Be su yo-man sɛ kun, be su sun-man kun, be su wun-man nyrɛnnɛn kun.”Sa Nglo Yilɛ 21:3, 4.

?Ngue ekun yɛ Biblu’n kle e-ɔ?

  • Ɲrɛnnɛn mɔ mmusu’m be si Satan ti’n sran’m be wun i’n, Ɲanmiɛn fanngan nun’n, Zezi wá bú i nuan nɲa.1 Zan 3:8.

  • Sran kpa’m bé trán asiɛ’n su tititi.Jue Mun 37:9-11, 29.