Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

W’a usa ɔ wun le kɛ:

W’a usa ɔ wun le kɛ:
  • ?Ngue ti yɛ sa tɛtɛ’m be sɔnnin mɛn’n nun sɔ-ɔ?

  • ?Ngue yɛ ɔ kwla uka e naan y’a jran e su sa’m be ɲrun kekle-ɔ?

  • ?Ɲanmiɛn nian e tinuntinun e lika? —1 Piɛli 5:6, 7.

  • ?É yó sɛ naan y’a si Ɲanmiɛn nin like nga i waan ɔ́ yó’n?

Kɛ sran miliɔn kpanngban kpa be suannin Ɲanmiɛn Ndɛ’n i nun like’n, be sili kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n. Ɔ kusu a kwla si kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n wie.

Sɛ a kunndɛ kɛ á sí ndɛ’n nun kpa ekun’n, se Zoova i Lalofuɛ kun kɛ ɔ man wɔ fluwa La vraie foi : le chemin qui mène au bonheur kun annzɛ ko kanngan nun www.jw.org/fr su.