Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

Sasafuɛ Tranwlɛ'n (Like suanlɛ liɛ’n)  |  Mɛ 2016

 NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Kɛ e awlɛn su sran wu’n

Kɛ e awlɛn su sran wu’n

“Min wa, nán sun. Sa kwlaa nga Ɲanmiɛn yo’n, ɔ ti kpa.”

Be flɛ talua kun kɛ Bebe. I si’n yoli asidan loto nun naan w’a wu. Kɛ bé yó i sɛ’n, yɛ be mantanfuɛ kun kannin ndɛ sɔ’n kleli Bebe ɔ.

Bebe nin i si’n be afiɛn’n mantan kpa. Ɔ maan, ndɛ sɔ mɔ be mantanfuɛ’n kan kleli i’n, ɔ yoli i ya kpa. Ɔ seli i klun lɔ kɛ: “?Min si’n i wie’n, i kpa liɛ sɛ?” Kɛ afuɛ kpanngban sinnin’n, Bebe klɛli sa ng’ɔ juli i su’n fluwa kun nun. Ndɛ ng’ɔ klɛli’n kle weiin kɛ i si’n i wie’n, ɔ te yo i ya.

Sa ng’ɔ juli Bebe su’n kle kɛ, kɛ e sran wu’n, e yaciman kokolɛ. Sɛ bé sé naan e nin sran sɔ’n e trannin naan e afiɛn’n mantannin kpa’n, yɛ e yaciman kokolɛ’n niɔn. Ɲanmiɛn Ndɛ’n kle kɛ e kpɔfuɛ’m be nun “kasiɛnfuɛ’n yɛlɛ wie’n.” (1 Korɛntfuɛ Mun 15:26) E kpɔfuɛ sɔ’n, sran fi kwlá jrɛnmɛn i ɲrun. Blɛ sunman’n, ɔ kpɛ e nun kpɛ kunngba kpo. Yɛ ɔ kun e awlɛn su sran mun. Kɛ ɔ yo sɔ’n, e wla’n bo e wun lele. E wunman kɛ e yo ɔ.

Atrɛkpa’n, w’a usa ɔ wun le kɛ: ‘?Kɛ sran kun i sran wu’n, ɔ kwla yaci kokolɛ le? ?Ngue yɛ ɔ kwla yo naan w’a yaci kokolɛ ɔ? ?Ngue yɛ ń yó ń fá fɔ́nvɔ sran mɔ i sran w’a wu’n niɔn? ?E fuɛ nga be wuli’n, be liɛ’n w’a wie mlɔnmlɔn?’