Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?Ndɛ benin yɛ biblu’n kan-ɔn?

?Ndɛ benin yɛ biblu’n kan-ɔn?

?Ɲanmiɛn tɛ srɛlɛ kwlaa su?

?Á TƐ́ SU KƐ...

  • Ɔ tɛ sran kwlaa su?

  • Ɔ tɛ sran wie’m be su?

  • Ɔ tɛman sran fi su?

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

“Be kwlaa nga be kpan flɛ Anannganman’n, [...] bɔ gblɛ nunman nun’n, ɔ mantan be.”​—Jue Mun 145:18.

?NGUE EKUN YƐ BIBLU’N KLE E Ɔ?

  • Ɲanmiɛn tieman be nga be yo ɲin kekle i su’n, be srɛlɛ’n. (Ezai 1:15) Sanngɛ, sɛ be kaci be nzuɛn’n, be nin Ɲanmiɛn bé ‘tí be wun aniɛn.’​—Ezai 1:18.

  • Sɛ e kunndɛ kɛ Ɲanmiɛn tɛ e srɛlɛ’n su’n, ɔ fata kɛ like nga e srɛ i’n, ɔ yo i klun su.​—1 Zan 5:14.

?Ɔ le wafa trele kun m’ɔ fata kɛ e jran naan y’a srɛ Ɲanmiɛn-ɔn?

SRAN WIE’M BE BU I KƐ ɔ fata kɛ be koto, annzɛ be kplan be ti’n i ase, annzɛ be to be sa’n bla nun tititi naan b’a srɛ Ɲanmiɛn. ?Yɛ ɔ li, a bu i sɛ?

NDƐ NGA BIBLU’N KAN’N

Sran wie’m be trannin ase yɛ be srɛli Ɲanmiɛn-ɔn. Wie’m “be jasoli.” Yɛ wie’m be “kotoli.” Sanngɛ, Ɲanmiɛn tieli be srɛlɛ’n. (1 Be Nyoliɛ 17:16, NW; 2 Be Nyoliɛ 30:27; Ɛsdras 10:1; Sa Nga Be Yoli’n 9:40) I sɔ’n kle kɛ, ɔ leman wafa trele kun m’ɔ fata kɛ e jran naan y’a srɛ Ɲanmiɛn ɔn.

?NGUE EKUN YƐ BIBLU’N KLE E-Ɔ?

  • Ɲanmiɛn tie wun ase kanfuɛ’m be srɛlɛ’n.​—Jue Mun 138:6.

  • E kwla srɛ aniɛn kwlakwla nun, annzɛ e klun lɔ.​—2 Be Nyoliɛ 6:32, 33; Neemi 2:1-6.