Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ i nun yiyilɛ nɲɔn su'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Wawle

SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Novanblu 2016 | ?Wan mun yɛle aolia nun sran mun?

Nian wafa nga Biblu’n yi ninnge nga e wunman be’n be nglo’n.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Aolia nun sran’m be su kosan mun

E kwla ɲɛn i su tɛlɛ klanman.

NDƐ NG’Ɔ KLƐ FLUWA’N SU’N

Be nga be o ɲanmiɛn su lɔ’n

?Zoova nin Zezi Klist nin anzi’m be su ndɛ benin yɛ Biblu’n kan ɔn?

“An tu amun wun fɔ cɛn’n kwlaa”

?Ngue ti yɛ ɔ ti cinnjin kɛ e wla sran fanngan-ɔn? ?Ajalɛ kpa benin yɛ Zoova nin Zezi ɔ nin Pɔlu be kle e-ɔ? ?Ngue yɛ é yó naan y’a kwla wla sran’m be fanngan kpa-ɔ?

Be nian Ɲanmiɛn bɔbɔ i fluwa’n nun be yo ninnge mun sɛsɛsɛ

Zoova yɛ ɔ ti ninnge siesiefuɛ dan’n niɔn. Ɔ Kunndɛ kɛ i sufuɛ’m be yo ninnge mun sɛsɛsɛ.

?Ɲanmiɛn Ndɛ’n ti e awlɛn su like?

Kɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be fa Biblu’n nun ndɛ’n su, mɔ be nanti like nga Ɲanmiɛn i anuannzɛ’n kle be’n su, be ɲan su mmlusuɛ.

Ɔ flɛli be kɛ be jao aosin’n nun

?Ngue ti yɛ e kwla se kɛ, kɛ afuɛ 200 nun’n, Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be kacili kɛ sran mɔ be o aosin’n nun’n sa-ɔ? ?Blɛ onin nun yɛ be fiteli nun ɔn? ?Ngue yɛ ɔ kle sɔ-ɔ?

Be jaoli be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Klistfuɛ’n be afiɛn

?Blɛ benin yɛ Ɲanmiɛn i sufuɛ’m be fin Babilɔnin klɔ dan’n nun be fiteli mlɔnmlɔn ɔn?

?Ndɛ benin yɛ biblu’n kan-ɔn?

?Ɲanmiɛn tɛ srɛlɛ kwlaa su?