SASAFUƐ TRANWLƐ'N (LIKE SUANLƐ LIƐ’N) Avrili 2022

Afuɛ 2022, Zuɛn 6–Zuie 3 su like nga é súan’n wo fluwa nga nun.

Fluwa’n nun kannganfuɛ’m be kosan mun

?Ngue ndɛ yɛ Biblu’n kɛn i nda talɛ’n su-ɔ?

Fluwa’n nun kannganfuɛ’m be kosan mun

?Sɛ aniaan kun yrɛ i yi kusu nn Biblu’n mɛnmɛn i atin kɛ ɔ yo sɔ kpɛkun ɔ ko ja bla uflɛ’n, wafa sɛ yɛ ɔ fata kɛ aniaan’m be bu aja laa’n nin aja uflɛ’n niɔn?