Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

“Be wla b’ɔ gua ase’n ɔ yo maan be yo juejue”

“Be wla b’ɔ gua ase’n ɔ yo maan be yo juejue”

Ndɛ sɔ’n wo Nyanndra Mun 14:30 nun yɛ be klɛli i afuɛ kɔe 3.000 yɛ. Ndɛ sɔ’n kle kɛ Biblu’n nun afɔtuɛ’m be ti kpa blɛ kwlaa nun. Sɛ ɔ waan á sí nun kpa ekun’n, kɔ jw.org su. Afin video mun nin video mɔ be yo i kɛ desɛn yilɛ sa’n, nin kosan usalɛ nin i su tɛlɛ’n, ɔ nin ndɛ akpasua wie mɔ be kwla yo ɔ wun sa ye’n, be o lɔ. Ɔ kwla yo afɔtuɛ nga be man be nga be akunndan’n w’a sanngan’n. Ndɛ sɔ’m be nun wie mun yɛ: