Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fluwa nga i nun ndɛ’n: ?Biblu’n nun ndɛ’n kwla uka amun sakpa?

Fluwa nga i nun ndɛ’n: ?Biblu’n nun ndɛ’n kwla uka amun sakpa?

Lalafuɛ fluwa kun i nun ndɛ’n kwla uka e andɛ.

Nán wafa nga e nin Ɲanmiɛn e kwla nanti’n, i ngunmin i ndɛ yɛ Biblu’n kan-ɔn. I nun ndɛ’n kwla uka e ninnge sunman nun. I wie yɛle:

  • Juejue yolɛ

  • E ayeliɛ’n nin e akunndan’n

  • E awlofuɛ nin e janvuɛ mun

  • Wafa nga e kwla yo e sika i cɛcɛ’n

  • Wafa nga e kwla su Ɲanmiɛn kpa’n

Fluwa kun mɔ i nun ndɛ’n kwla uka sran’m be kpa tra like kwlaa’n

Kɛ ɔ fɛ i laa lele andɛ’n, Biblu’n ukali sran kaka kpa naan be ayeliɛ’n w’a yo kpa. Andɛ’n, be kwla ɲan Biblu’n aniɛn akpi kpanngban tra su nun. I sɔ’n ti’n, mian ɔ ɲin naan ɲan afɔtuɛ nga Biblu’n man’n i su ye wie.