Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Fluwa kun mɔ i nun ndɛ’n kwla yo sran ye kpa’n

Fluwa kun mɔ i nun ndɛ’n kwla yo sran ye kpa’n

Mɛn wunmuan nun’n fluwa nga be kacili i aniɛn kpanngban kpa nun mɔ sran’m be dan lika be le i’n yɛle Biblu’n. Ɔ maan i nun ndɛ’n ukali sran kpanngban kpa. I lɛ nun’n fluwa fi tomɛn i. Maan e fa e ɲin e sie i ndɛ nga’m be su:

BE KACILI BIBLU’N ANIƐN KAKA NUN YƐ SRAN SUNMAN BE LE I

 • Sɛ e fa sran 100, 97 be le Biblu’n.

 • Aniɛn 3.350 BE KWLA ƝƐN I WUNMUAN’N ANNZƐ I BUE ANIƐN SƆ’M BE NUN.

 • 5.000.000.000 Biblu’n nga b’a fa man sran mun i nuan yɛle ngalɛ’n.

A KWLA SI NDƐ WIE MUN EKUN

SƐ A KƆ E ADRƐSI JW.ORG SU’N:

BIBLU’N NGA ZOOVA I LALOFUƐ’M BE FA CƐCƐLI SRAN MUN’N

ZOOVA I LALOFUƐ’M BE MIAN BE ƝIN BE KACILI BIBLU’N ANIƐNANIƐN’M BE NUN NAAN SRAN SUNMAN BE ƝƐN I.

Biblu sɔ’m be nun wie mun yɛ:

 • The American Standard Version of 1901

 • The Bible in Living English, Byington

 • The Emphatic Diaglott

 • The King James Version

 • Revised Standard Version

 • Tischendorf’s New Testament

LA BIBLE. TRADUCTION DU MONDE NOUVEAU

 • Aniɛn 180 BE KWLA ƝƐN I WUNMUAN’N ANNZƐ I BUE ANIƐN SƆ’M BE NUN

 • 227 MILIƆN KƐ Ɔ FƐ I AFUƐ 1950 NUN’N BIBLU’N NGA BE YILI’N I NUAN YƐLE NGALƐ’N.

^ ndɛ kpɔlɛ 13 Dɔ nga su’n, Angle nin Pɔɔtigɛ aniɛn’n nun yɛ ɔ o-ɔ. Sanngɛ aniɛn wie’m be o siɛn.