Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

?W’a usa kosan nga mun le?

?W’a usa kosan nga mun le?
  •  ?Sɛ e ndɛ lo Ɲanmiɛn sakpasakpa’n, nn ngue ti yɛ andɛ nin andɛ’n e te fɛ-ɔ?

  • ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ e o mɛn’n i awieliɛ blɛ nun-ɔn?

  • ?Ngue yɛ ɔ kle kɛ ndɛ nga Biblu’n kɛn i Ɲanmiɛn Famiɛn dilɛ su’n, ɔ́ kpɛ́n su sakpasakpa-ɔ?

  • ?Andɛ’n, Biblu’n kwla uka e naan y’a fa ajalɛ kpa?

Ɲanmiɛn m’ɔ yili e’n ɔ klo e dan. I sɔ’n ti’n, ɔ tɛli kosan sɔ mun nin uflɛ wie mun ekun be su i nuan ndɛ’n nun. Sɛ ɔ waan á wún kosan sɔ’m be su tɛlɛ’n, kɔ e ɛntɛnɛti adrɛsi jw.org su. Kɛ ɔ ko yo naan sran’m b’a si Biblu’n nun ndɛ’n, i ti yɛ be yili ɛntɛnɛti adrɛsi sɔ’n niɔn.

Fluwa nin video mun, nin sran wie’m be su ndɛ mun, nin Biblu’n nin ninnge uflɛ wie mun ekun be o ɛntɛnɛti adrɛsi sɔ’n su. Like kwlaa nga ɔ waan á fá’n, fa. A su tuɛmɛn i ti kalɛ.