Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

‘Ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn’

‘Ɔ ndɛ lo Ɲanmiɛn’

Ɔ wiengu’m be kwla yi ɔ ase. Sanngɛ sran kun o lɛ’n, ɔ su yiman ɔ ase le. ?Sran sɔ’n yɛle wan?

Kɛ Famiɛn Davidi yoli oke’n, ɔ seli kɛ: “Kannzɛ bɔbɔ min si nin min nin be yi min blo’n, Zoova bɔbɔ fá min síe.”—Jue Mun 27:10.

Zoova “ti Siɛ m’ɔ si sran aunnvɔɛ dan, yɛ ɔ ti Ɲanmiɛn m’ɔ fɔnvɔ sran sa kwlaa nun. Ɔ fɔnvɔ e sa kwlaa nga be tɔ e su’n be nun.”​—2 Korɛntifuɛ Mun 1:3, 4.

“An fa amun su sa’n kwlaa wlɛ i Ɲanmiɛn sa nun, afin amun ndɛ lo i.”​—1 Peter 5:7

Ɲanmiɛn klo kɛ ɔ́ úka ɔ. Sɛ ɔ waan á wún i sɔ liɛ’n i wlɛ’n, nian fluwa A kwla di aklunjɔɛ tititi! i like suanlɛ 8 nun. Zoova i Lalofuɛ mun yɛ be yili-ɔ. A kwla fɛ i www.jw.org su.